Az egeret az egyes képekre húzva többet is megtudhatsz az egyes lakhatási formákról

Piaci albérlet

Piaci albérlet
Jellemzően kik veszik/vehetik igénybe ezt a lakhatási formát?
Jellemzően a lakástulajdonból kiszorulók, illetve akik lakóhelyüktől eltérő településen dolgoznak/tanulnak. A legalacsonyabb jövedelemmel rendelkezők nagyobb arányban élnek magánbérletben, mint a magasabb jövedelmű társadalmi csoportok.
Ki szolgáltatja ezt a lakhatási formát?
Magánemberek, magáncégek.
Mennyi a havi bérleti díj? (Ft)
A tulajdonos és a bérlő megegyezésétől függ. A Jófogás.hu adatai alapján 2017-ben Magyarországon az átlagos négyzetméterár 2500 Ft volt. Jellemzően 1-2 havi kauciót (a bérleti díj összegét) is ki kell fizetni.
Piaci vagy szociális alapú lakhatási forma?
Piaci
Hány fő tartózkodik egy szobában?
-
A fürdőszoba/mellékhelyiség saját vagy közös használatú?
Saját vagy közös attól függően, hogy lakást vagy szobát bérel a bérlő.
Mennyi a várakozási idő a bekerülésre?
Azonnali bekerülés
Kötnek-e bérleti szerződést az ügyféllel?
Nem feltétlenül
Van-e (kikényszeríthető) felmondási idő?
Amennyiben a bérlő rendelkezik szerződéssel, van.
Mennyi a maximum tartózkodási idő?
A tulajdonos és a bérlő közösen megegyezhet ilyenről, illetve köthetnek határozott idejű szerződést. A határozatlan idejű szerződést bármelyik fél felmondhatja 90 napon belül. A hosszú várakozási idő miatt gyakoribb a határozott idejű szerződés, vagy pedig a szerződés hiánya.
Melyik törvény szabályozza?
1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról; 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről.
Foglalkozik-e szociális munkás a lakóval a szálláshelyen? Kötelező-e vele együttműködni?
Nem
Van-e előre meghatározott pénzösszeg, amelyet kötelezően félre kell tenni megtakarításként az ott tartózkodás alatt (előtakarékosság)?
Nem
NET Zrt.-től
bérelt lakás
NET Zrt.-től bérelt lakás
Jellemzően kik veszik/vehetik igénybe ezt a lakhatási formát?
Korábban lakáshitelt felvevő, de fizetésképtelenné vált természetes személyek, illetve más, szociálisan rászoruló természetes személyek.
Ki szolgáltatja ezt a lakhatási formát?
A Nemzeti Eszközkezelő (NET) Zrt.
Mennyi a havi bérleti díj? (Ft)
Az átlagos bérleti díj 26 440 Ft/hó (forrás: a NET Zrt. adatközlése, 2018).
Piaci vagy szociális alapú lakhatási forma?
Szociális
Hány fő tartózkodik egy szobában?
-
A fürdőszoba/mellékhelyiség saját vagy közös használatú?
Saját
Mennyi a várakozási idő a bekerülésre?
Amennyiben a korábban a bérlő tulajdonába tartozó ingatlanról van szó, nincs várakozási idő, a bérlő továbbra is az ingatlanban maradhat. Ha a NET Zrt. állományában lévő lakásra pályázik valaki, a pályázat elbírálásának határideje 30 nap. Ha hiánypótlásra van szükség, ez újabb 30 nappal hosszabbodik meg.
Kötnek-e bérleti szerződést az ügyféllel?
Igen
Van-e (kikényszeríthető) felmondási idő?
Van
Mennyi a maximum tartózkodási idő?
A szerződések legnagyobb része határozatlan idejű, tehát nincs maximális tartózkodási idő. Amennyiben a bérlőnek bérleti-díj vagy közösköltség-tartozása van, nagy arányban (az esetek 70%-ában) határozott idejű szerződéssel maradhat az ingatlanban.
Melyik törvény szabályozza?
2011. évi CLXX. törvény a hitelszerződésekből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról; 128/2012. (VI. 26.) kormányrendelet a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működésével kapcsolatos egyes szabályokról; 1993. III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról; 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról.
Foglalkozik-e szociális munkás a lakóval a szálláshelyen? Kötelező-e vele együttműködni?
Nem
Van-e előre meghatározott pénzösszeg, amelyet kötelezően félre kell tenni megtakarításként az ott tartózkodás alatt (előtakarékosság)?
Nem
Önkormányzati
szociális bérlakás
Önkormányzati szociális bérlakás
Jellemzően kik veszik/vehetik igénybe ezt a lakhatási formát?
Saját ingatlannal nem rendelkező, piaci albérletet és piaci alapú bérlakást megfizetni nem tudó, alacsony jövedelmű, szociálisan rászoruló egyének és családok.
Ki szolgáltatja ezt a lakhatási formát?
Önkormányzatok, önkormányzatok vagyonkezelői.
Mennyi a havi bérleti díj? (Ft)
Minden önkormányzat külön rendeletben szabályozza a bérleti díj négyzetméterre vonatkozó mértékét. A havi bérleti díj függ a lakás méretétől és komfortfokozatától, átlagosan 5-15 ezer Ft között mozog.
Piaci vagy szociális alapú lakhatási forma?
Szociális
Hány fő tartózkodik egy szobában?
Elvileg annyian, ahányan be vannak jelentve az önkormányzatnál vagy a vagyonkezelőnél. Sok esetben más családtagok is beköltöznek. Gyakoriak a túlzsúfolt lakások, ahol egy-másfél szobás lakásban akár 15-20-an is élnek.
A fürdőszoba/mellékhelyiség saját vagy közös használatú?
Saját vagy közös, a lakás komfortfokozatától függ
Mennyi a várakozási idő a bekerülésre?
Az elérhető lakásoktól függ, jellemzően több hónap vagy év is lehet a várakozás.
Kötnek-e bérleti szerződést az ügyféllel?
Igen
Van-e (kikényszeríthető) felmondási idő?
Igen
Mennyi a maximum tartózkodási idő?
Az önkormányzatok rendeletben szabályozzák. A különböző jogcímektől is függ a tartózkodási idő hossza: jogcímmel rendelkező bérlő bérleti szerződése 5 évre is szólhat, míg a jogcím nélküliekét évente kell megújítani.
Melyik törvény szabályozza?
1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról; 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról; a lakáscélú támogatásokról szóló 106/1988. (XII.26.) MT. rendelet.
Foglalkozik-e szociális munkás a lakóval a szálláshelyen? Kötelező-e vele együttműködni?
Nem
Van-e előre meghatározott pénzösszeg, amelyet kötelezően félre kell tenni megtakarításként az ott tartózkodás alatt (előtakarékosság)?
Nem
Uzsoraalbérlet
Uzsoraalbérlet
Jellemzően kik veszik/vehetik igénybe ezt a lakhatási formát?
Szociális bérlakásból és piaci albérletekből kiszorult egyének és családok.
Ki szolgáltatja ezt a lakhatási formát?
Magánemberek, magáncégek.
Mennyi a havi bérleti díj? (Ft)
90 ezer Ft a nagyobb szoba (2016, forrás: AVM), 55 ezer Ft a 4 négyzetméteres helyiség. Jellemzően 1-2 havi kauciót (a bérleti díj összegét) is ki kell fizetni.
Piaci vagy szociális alapú lakhatási forma?
Piaci
Hány fő tartózkodik egy szobában?
Ahányan együtt költöznek
A fürdőszoba/mellékhelyiség saját vagy közös használatú?
Közös
Mennyi a várakozási idő a bekerülésre?
Azonnali bekerülés
Kötnek-e bérleti szerződést az ügyféllel?
Nem, vagy a főbérlő azonnal elveszi a szerződést. Külön kikötés lehet a szerződésben, hogy a bérlők nem engedhetnek be látogatót, hivatalos szervet.
Van-e (kikényszeríthető) felmondási idő?
Nincs, nemfizetés esetén azonnal kilakoltatják a bérlőt fizikai erőszakkal való fenyegetés kíséretében.
Mennyi a maximum tartózkodási idő?
Amíg fizet a bérlő.
Melyik törvény szabályozza?
Elvileg a Lakástörvény (1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról) és a Polgári törvénykönyv, de szerződés híján semmi.
Foglalkozik-e szociális munkás a lakóval a szálláshelyen? Kötelező-e vele együttműködni?
Nem
Van-e előre meghatározott pénzösszeg, amelyet kötelezően félre kell tenni megtakarításként az ott tartózkodás alatt (előtakarékosság)?
Nem
Szívességi
lakáshasználat
Szívességi lakáshasználat
Jellemzően kik veszik/vehetik igénybe ezt a lakhatási formát?
Akik a lakástulajdonosi és magánbérleti piacról is kiszorulnak, és/vagy akik eredeti lakóhelyüktől távol dolgoznak/tanulnak, de nem tudnak piaci alapú lakás- vagy szobabérletet kifizetni.
Ki szolgáltatja ezt a lakhatási formát?
Magánemberek.
Mennyi a havi bérleti díj? (Ft)
Nincs hivatalos bérleti díj.
Piaci vagy szociális alapú lakhatási forma?
Egyik sem
Hány fő tartózkodik egy szobában?
Jellemzően sokan tartózkodnak egy helyiségben.
A fürdőszoba/mellékhelyiség saját vagy közös használatú?
Közös
Mennyi a várakozási idő a bekerülésre?
-
Kötnek-e bérleti szerződést az ügyféllel?
Nem
Van-e (kikényszeríthető) felmondási idő?
Nincs
Mennyi a maximum tartózkodási idő?
A rokonnal, baráttal, ismerőssel kötött megegyezéstől függ, de természetesen ezt a megegyezést semmi sem szabályozza, nem kikényszeríthető.
Melyik törvény szabályozza?
Nincs törvényi szabályozás. Az önkormányzati rendeletek, illetve szálláshelyek egyéni szabályzatai tilthatják a bérleti szerződésben nem szereplő személyek befogadását. Ebben az esetben a befogadó a saját szálláshelyét kockáztatja.
Foglalkozik-e szociális munkás a lakóval a szálláshelyen? Kötelező-e vele együttműködni?
Nem
Van-e előre meghatározott pénzösszeg, amelyet kötelezően félre kell tenni megtakarításként az ott tartózkodás alatt (előtakarékosság)?
Nem
Munkásszálló
Munkásszálló
Jellemzően kik veszik/vehetik igénybe ezt a lakhatási formát?
A lakástulajdonból és magánbérletből kiszorulók, illetve a lakóhelyüktől eltérő településen munkát vállalók.
Ki szolgáltatja ezt a lakhatási formát?
Magánemberek, magáncégek.
Mennyi a havi bérleti díj? (Ft)
Településtől, a szobák méretétől és az ágyak számától (1-8 ágyas szobák is vannak) függően a bérleti díj 1500-3500 Ft/fő/éj között mozog az internetes hirdetések alapján. A legdrágább szobák Budapesten és vonzáskörzetében, illetve Kecskeméten találhatók.
Piaci vagy szociális alapú lakhatási forma?
Jellemzően piaci, de szociális ellátást nyújtó intézményeknek is vannak munkásszállásaik.
Hány fő tartózkodik egy szobában?
Vannak egyágyas szobák, de a szobák többségében többen tartózkodnak, jellemzően 2-6 fő.
A fürdőszoba/mellékhelyiség saját vagy közös használatú?
Közös
Mennyi a várakozási idő a bekerülésre?
Azonnali bekerülés
Kötnek-e bérleti szerződést az ügyféllel?
Igen
Van-e (kikényszeríthető) felmondási idő?
Van
Mennyi a maximum tartózkodási idő?
Ameddig fizeti a bérlő a szálláshelyet.
Melyik törvény szabályozza?
1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról; 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről.
Foglalkozik-e szociális munkás a lakóval a szálláshelyen? Kötelező-e vele együttműködni?
Nem
Van-e előre meghatározott pénzösszeg, amelyet kötelezően félre kell tenni megtakarításként az ott tartózkodás alatt (előtakarékosság)?
Nem
Anyaotthon
Anyaotthon
Jellemzően kik veszik/vehetik igénybe ezt a lakhatási formát?
Anyagi vagy lakhatási krízisben, életvezetési problémákkal küzdő, bántalmazást elszenvedő vagy kapcsolati problémákkal küzdő anyák és gyermekeik kerülhetnek be. Az intézmény eredeti célja az, hogy megelőzzék a gyerekek kiemelését.
Ki szolgáltatja ezt a lakhatási formát?
Civil szervezetek, önkormányzati intézmények.
Mennyi a havi bérleti díj? (Ft)
Minden intézmény külön szabályozza a térítési díjat, de egy család átlagosan pár ezer Ft-tól kb. 20 ezer Ft-ig terjedő díjat fizet havonta, ami tartalmazza a rezsiköltségeket is.
Piaci vagy szociális alapú lakhatási forma?
Szociális
Hány fő tartózkodik egy szobában?
Egy lakrészben egy család lakik. A szobák száma a család méretétől függ.
A fürdőszoba/mellékhelyiség saját vagy közös használatú?
Közös
Mennyi a várakozási idő a bekerülésre?
Egy helyre sokszoros a túljelentkezés. A leginkább krízishelyzetben lévők élveznek előnyt a felvételnél. Akkor tud egy intézmény új családot felvenni, amikor egy régi család kiköltözik. A várakozási idő több hónap vagy év is lehet.
Kötnek-e bérleti szerződést az ügyféllel?
Igen
Van-e (kikényszeríthető) felmondási idő?
Van
Mennyi a maximum tartózkodási idő?
12 hónap; 6 hónappal (vagy maximum a tanév végéig) meghosszabbítható.
Melyik törvény szabályozza?
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény.
Foglalkozik-e szociális munkás a lakóval a szálláshelyen? Kötelező-e vele együttműködni?
Igen, kötelező az együttműködés.
Van-e előre meghatározott pénzösszeg, amelyet kötelezően félre kell tenni megtakarításként az ott tartózkodás alatt (előtakarékosság)?
Igen, kötelező a lakáscélú megtakarítást, amelynek a segítségével ideális esetben a család ki tud venni egy piaci albérletet. Van, ahol ennek összege 10 ezer Ft/hó, vagy az egyéni gondozási szerződésben határozzák meg.
Családok
átmeneti otthona
Családok átmeneti otthona
Jellemzően kik veszik/vehetik igénybe ezt a lakhatási formát?
Anyagi vagy lakhatási krízisben, életvezetési problémákkal küzdő, bántalmazást elszenvedő vagy kapcsolati (szülők közötti vagy szülő és gyerek közötti) problémákkal küzdő családok kerülhetnek be. Az intézmény eredeti célja az, hogy megelőzzék a gyerekek kiemelését.
Ki szolgáltatja ezt a lakhatási formát?
Civil szervezetek, önkormányzati intézmények.
Mennyi a havi bérleti díj? (Ft)
Minden intézmény külön szabályozza a térítési díjat, de egy család átlagosan 20-30 ezer Ft-ot fizet havonta, ami tartalmazza a rezsiköltségeket is.
Piaci vagy szociális alapú lakhatási forma?
Szociális
Hány fő tartózkodik egy szobában?
Egy lakrészben egy család lakik. A szobák száma a család méretétől függ.
A fürdőszoba/mellékhelyiség saját vagy közös használatú?
Közös
Mennyi a várakozási idő a bekerülésre?
Egy helyre átlagosan 3-5-szörös a túljelentkezés. A leginkább krízishelyzetben lévők élveznek előnyt a felvételnél. Akkor tud egy intézmény új családot felvenni, amikor egy régi család kiköltözik. A várakozási idő több hónap vagy év is lehet.
Kötnek-e bérleti szerződést az ügyféllel?
Igen
Van-e (kikényszeríthető) felmondási idő?
Van
Mennyi a maximum tartózkodási idő?
12 hónap; 6 hónappal (vagy maximum a tanév végéig) meghosszabbítható.
Melyik törvény szabályozza?
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény.
Foglalkozik-e szociális munkás a lakóval a szálláshelyen? Kötelező-e vele együttműködni?
Igen, kötelező az együttműködés.
Van-e előre meghatározott pénzösszeg, amelyet kötelezően félre kell tenni megtakarításként az ott tartózkodás alatt (előtakarékosság)?
Igen, kötelező a lakáscélú megtakarítást, amelynek a segítségével ideális esetben a család ki tud venni egy piaci albérletet. Van, ahol ennek összege 10 ezer Ft/hó, vagy az egyéni gondozási szerződésben határozzák meg. Azonban az 1-1,5 év alatt félretett összeg elmegy a kaucióra és bármilyen jövedelemkiesés vagy krízis esetén a család újból olyan helyzetbe kerülhet, hogy jelentkezik családok átmeneti otthonába.
Átmeneti szálláshely
(hajléktalanellátás)
Átmeneti szálláshely (hajléktalanellátás)
Jellemzően kik veszik/vehetik igénybe ezt a lakhatási formát?
Állandó jövedelemmel rendelkező hajléktalan nők, férfiak, párok vehetik igénybe a különböző átmeneti szállókat. Az intézmények célja az önálló lakhatásra való felkészítés.
Ki szolgáltatja ezt a lakhatási formát?
Civil szervezetek, önkormányzati intézmények.
Mennyi a havi bérleti díj? (Ft)
Minden intézmény külön szabályozza a térítési díjat, általában a jövedelem nagyságától függően. Általában kb. 5 és 15 ezer Ft/hó között mozog.
Piaci vagy szociális alapú lakhatási forma?
Szociális
Hány fő tartózkodik egy szobában?
1-7 fő, jellemzően 2-4 fő
A fürdőszoba/mellékhelyiség saját vagy közös használatú?
Közös
Mennyi a várakozási idő a bekerülésre?
A szabad férőhelyektől függ, lehet több hónap vagy év a várakozás ideje.
Kötnek-e bérleti szerződést az ügyféllel?
Igen
Van-e (kikényszeríthető) felmondási idő?
Van
Mennyi a maximum tartózkodási idő?
Maximum 2 év, ami meghosszabbítható.
Melyik törvény szabályozza?
1993. III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról.
Foglalkozik-e szociális munkás a lakóval a szálláshelyen? Kötelező-e vele együttműködni?
Igen, kötelező az együttműködés.
Van-e előre meghatározott pénzösszeg, amelyet kötelezően félre kell tenni megtakarításként az ott tartózkodás alatt (előtakarékosság)?
Lehet előtakarékosság, az adott intézmény szabályozza a mértékét.
Éjjeli
menedékhely
Éjjeli menedékhely
Jellemzően kik veszik/vehetik igénybe ezt a lakhatási formát?
Hajléktalan, krízishelyzetben lévő emberek, akik nem tudnak fizetni a lakhatásukért vagy akik nem nyertek felvételt átmeneti szálláshelyre, más típusú szállást viszont nem tudnak kifizetni.
Ki szolgáltatja ezt a lakhatási formát?
Civil szervezetek, önkormányzati intézmények.
Mennyi a havi bérleti díj? (Ft)
0 Ft
Piaci vagy szociális alapú lakhatási forma?
Szociális
Hány fő tartózkodik egy szobában?
Akár 40 fő is.
A fürdőszoba/mellékhelyiség saját vagy közös használatú?
Közös
Mennyi a várakozási idő a bekerülésre?
Nincs várakozási idő, de az ilyen jellegű szálláshelyek csak éjszaka, estétől kora reggelig vehetőek igénybe, nappal mindenkinek el kell hagynia a menedékhelyet, és a következő esti szálláshely nem garantált túltelítettség esetén.
Kötnek-e bérleti szerződést az ügyféllel?
Nem
Van-e (kikényszeríthető) felmondási idő?
Nincs
Mennyi a maximum tartózkodási idő?
Estétől másnap reggelig, majd következő estétől újra igénybevehető.
Melyik törvény szabályozza?
1993. III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról.
Foglalkozik-e szociális munkás a lakóval a szálláshelyen? Kötelező-e vele együttműködni?
Igen, kötelező az együttműködés.
Van-e előre meghatározott pénzösszeg, amelyet kötelezően félre kell tenni megtakarításként az ott tartózkodás alatt (előtakarékosság)?
Általában nincs, de ez intézményenként változhat. Van, ahol magasabb szintű ellátást kap az ügyfél, ha vállalja, hogy tartalékot képez, amelyből később legalább egy átmeneti szálláshelyet ki tud fizetni.